Get Adobe Flash player

Nieuw


Training Omgaan met Ongewenst Gedrag!

De training is bedoeld voor zowel medewerk(st)ers die al eerder training hebben gevolgd op het gebied van "Omgaan met ongewenst gedrag / agressie" als voor medewerkers die nog niet zijn geschoold in deze vaardigheden. De groepsgrootte is maximaal twaalf personen.
 
Meer weten? Kijk hier voor de hele opzet

Logo NIBHV
Logo yellow & blue
Logo Stevens elektrotechniek
Nederlandse reanimatieraad
Medizon
Kern spectief
Log Oranje Kruis

Blended Learning (E learning)

TREMA: biedt verschillende manieren aan om het NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener te behalen.

de tweedaagse opleiding

De tweedaagse opleiding bestaat uit een dag Eerste hulp en een dag Brandbestrijding en Ontruiming waarin zowel de theorie als de praktijk wordt aangeboden.

de Blended Learning opleiding.

De Blended Learning is een combinatie van E-learning (een internet-lesprogramma) met een eendaagse praktijkopleiding.

TREMA: biedt verschillende manieren aan om het NIBHV diploma Bedrijfshulpverlener te behalen.

de tweedaagse opleiding

De tweedaagse opleiding bestaat uit een dag Eerste hulp en een dag Brandbestrijding en Ontruiming waarin zowel de theorie als de praktijk wordt aangeboden.
de Blended Learning opleiding

De Blended Learning is een combinatie van E-learning (een internet-lesprogramma) met een eendaagse praktijkopleiding.
In de cursus komen de kennis en vaardigheden aan bod die een bedrijfshulpverlener nodig heeft om hulp te verlenen. Met het E-learning programma bereiden de cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de eendaagse praktijkopleiding. De cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald

Toetsing in E-Learning

Elke module moet worden afgerond met een E-toets. Een voorwaarde om een E-toets te mogen beginnen is dat alle video’s van de module zijn bekeken en dat alle bijbehorende vragen zijn beantwoord. Deze eis moet waarborgen dat de cursisten ook daadwerkelijk hebben gezien hoe een competentie (vaardigheid) wordt uitgevoerd. Op die manier zijn zij goed voorbereid op de praktijkdag. Mochten cursisten zakken, dan kunnen zij opnieuw een andere toets maken. Als alle toetsen voldoende zijn gemaakt ,kan het toelatingscertifiaat worden opgeslagen als pdf bestand en geprint.

Op de praktijkdag staat het praktisch uitvoeren vamn de competentie centrasal. De cursisten oefenen in groepjes. Om het oefenen te begeleiden, zijn er instructiekaarten gemaakt die overeen komen met de instructie van het E-learning programma. Via de instructiekaarten is altijd een goed voorbeeld van de competentie beschikbaar. Op de praktijkdag worden de competentie geëxamineerd en wordt een NIBHV examen afgenomen.

In overleg met de TREMA kan worden bepaald welke BHV-opleiding het meest geschrikt is.

Ook leren op maat! Neem contact met ons op.