Get Adobe Flash player

Nieuw


Training Omgaan met Ongewenst Gedrag!

De training is bedoeld voor zowel medewerk(st)ers die al eerder training hebben gevolgd op het gebied van "Omgaan met ongewenst gedrag / agressie" als voor medewerkers die nog niet zijn geschoold in deze vaardigheden. De groepsgrootte is maximaal twaalf personen.
 
Meer weten? Kijk hier voor de hele opzet

Logo NIBHV
Logo yellow & blue
Logo Stevens elektrotechniek
Nederlandse reanimatieraad
Medizon
Kern spectief
Log Oranje Kruis

Omgaan met ongewenst gedrag

Doelgroep:

De training is bedoeld voor zowel medewerk(st)ers die al eerder training hebben gevolgd op het gebied van “Omgaan met ongewenst gedrag/agressie” als voor medewerkers die nog niet zijn geschoold in deze vaardigheden. De groepsgrootte is maximaal twaalf personen.

Locatie en datum:

De training zal plaatsvinden in een locatie van uw organisatie, op een in overleg te plannen datum en tijd. Onze voorkeur gaat uit naar een ochtend of middag van 09:00 tot 12:00uur of van 12:30 tot 15:30uur. Vooral het bijtijds eindigen van een trainingsdag wordt zeer gewaardeerd door deelnemers in het algemeen.

Ervaring:

Wij hebben al diverse trainingen/workshops verzorgd voor vergelijkbare doelgroepen, zoals beveiligers, receptiemedewerk(st)ers, gemeentelijke handhavers, controleurs,docenten en winkelpersoneel. De reacties zijn steevast “leuk en leerzaam”, “erg handige methode” en “nog gelachen óók”.

Opzet:

U wilt graag een praktische en tegelijkertijd leerrijke invulling geven aan de training. Uw en ook onze ervaring is dat het succes van een training voor de betrokken cursisten vooral afhangt van de inhoud en de duur van de training. Voor wat betreft de duur hebben we gekozen voor een training van drie uren vol interactieve opdrachten en praktijksimulaties met een co-trainer en laten we de theoretische presentatie achterwege.  Vooral aan de slag, dus.

Voor de medewerk(st)ers van {naam klant} willen we een aanpak presenteren voor veelvoorkomende ‘lastige’ situaties. Onze visie biedt mogelijkheden voor zowel het stellen van grenzen als voor het ombuigen van ongewenst gedrag naar gewenst gedrag. Met name onze visie op dat laatste vraagt een open geest van de deelnemers. Het effectief ombuigen van gedrag dient voorafgegaan te worden door het tonen van inlevingsvermogen en begrip. Met name bij mensen met een groot gevoel voor rechtvaardigheid valt dit niet altijd mee.

Vooropgesteld dat het definitieve programma samen met de deelnemers tijdens de training bepaald wordt doen wij u graag het volgende scholingsvoorstel.

Het programma duurt een dagdeel per training en is zeer praktijkgericht van opzet. Gezien de doelstelling werken wij niet met uitgebreide theoretische presentaties. We werken met de deelnemers!! In het eerste deel wordt de theorie over een effectieve reactie op lastig gedrag op een interactieve wijze overgedragen door vrijwel meteen na aanvang met de trainer diverse oefeningen te doen.

In de training werken we met een acteur/co-trainer, er worden diverse praktijksimulaties gedaan. Deze simulaties zijn NIET bedoeld als spectaculair hoogtepunt van de training. Wij overstelpen de deelnemer niet met een vloed aan agressief gedrag. Sterker nog, de deelnemer wordt ruimschoots de kans geboden om effectief te reageren om zodoende het gewenste leereffect te behalen. De co-trainer is ‘levend oefenmateriaal’ in die zin.

Wij oefenen graag zo veel als mogelijk, omdat omgaan met lastig gedrag volgens ons een vaardigheid is die men leert door te dóen. We willen dus veel oefenen!

Uw training:

Omgaan met Ongewenst gedrag: bij oog-in-oog situaties maar ook bij telefoongesprekken kunnen de medewerkers te maken krijgen met emotie en agressie van anderen. Wij hebben voor een effectieve reactie de meest gebruikte theorieën en methoden gebundeld in een krachtige aanpak;

Onderwerpen die behandeld worden, zijn:

 • Het voorkomen van een (escalatie van het) conflict;
 • Omgaan met Ongewenst Gedrag in het algemeen;
 • Positief benaderen van gedrag en ombuigen naar oplossingen;
 • Wat te doen als je geen oplossing hebt; het zgn. “Nee Verkopen”;
 • Een praktische Methode van Aanpak, de zgn. ZIT-methode© ;
  • Zeg wat je weet; omschrijf het gedrag of de emotie;
  • Inleven; Meeveren/medeleven; begrip voor de situatie;
  • Twee of meer opties noemen;  Ombuigen naar gewenste situatie;

De gehele training is doorweven met praktische tips, oplossingen, motivatie, enkele juridische achtergronden en niet op de laatste plaats (gepaste) humor!

Eén aanpak:

Laat de hoeveelheid inzichten u en de cursisten niet afschrikken. De ZIT-methode biedt een prima handvat om je grens te formuleren op een heldere en krachtige wijze. We laten daarnaast zien dat het aanbieden van twee of meer opties welhaast ‘vanzelf’ leidt tot een gewenste keuze.

Bij frustratie agressie, ook wel emotionele agressie genoemd, is het tonen van begrip voor de situatie essentieel om vervolgens om te kunnen buigen naar gewenst gedrag. De ZIT-methode blijkt ook nu een handige leidraad te zijn voor een glasheldere communicatie. De nadruk ligt ditmaal op het effectief tonen van empathie, begrip voor de situatie van de ander en wat daar voor nodig is.

NB Voor beide soorten agressie gebruiken we nagenoeg GEEN theorie maar vooral talloze situaties waarbij de deelnemers tot nadenken en actie worden aangezet.

Uw investering:

Voor het verzorgen van een training van drie uur zoals hiervoor beschreven brengen wij het speciale tarief in rekening. In de bedragen zijn inbegrepen de kosten voor de voorbereiding, het op maat schrijven van de workshop en de readers, een oriëntatiebezoek, de presentatie door twee trainers, en zijn exclusief 21% BTW.

Voorwaarden:

Een exemplaar van onze gedeponeerde Algemene Voorwaarden is per telefoon of e‑mail opvraagbaar.