Get Adobe Flash player

Nieuw


Training Omgaan met Ongewenst Gedrag!

De training is bedoeld voor zowel medewerk(st)ers die al eerder training hebben gevolgd op het gebied van "Omgaan met ongewenst gedrag / agressie" als voor medewerkers die nog niet zijn geschoold in deze vaardigheden. De groepsgrootte is maximaal twaalf personen.
 
Meer weten? Kijk hier voor de hele opzet

Logo NIBHV
Logo yellow & blue
Logo Stevens elektrotechniek
Nederlandse reanimatieraad
Medizon
Kern spectief
Log Oranje Kruis

Nieuws op maat

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Sinds de invoering van de Arbowet is ieder bedrijf verplicht om een risico-inventarisatie en –evaluatie (afgekort RI&E) uit te voeren. Bij een basis RI&E wordt globaal gekeken naar de aanwezige risico’s gerelateerd aan de activiteiten die de organisatie uitvoert en de gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Naar aanleiding van de RI&E wordt een bijbehorend plan van aanpak opgesteld waarin is aangegeven welke maatregelen er nodig zijn en op welke termijn de risico’s gereduceerd of geëlimineerd kunnen worden. Dit gebeurt op basis van prioriteit. Daarnaast wordt aangegeven welke aanvullende onderzoeken eventueel noodzakelijk zijn.

TREMA de puntjes op de i in veiligheid verzorgt op een deskundige wijze de RI&E voor uw organisatie. Daarbij worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Deskresearch, ten behoeve van het verzamelen en het beoordelen van bestaande informatie.
 • Inventarisatie door een veiligheidskundige gericht op alle onderdelen van veiligheid binnen de organisatie en het object.
 • Het houden van interviews met leden van het management, uitvoerend personeel en de vertegenwoordiging van het personeel gericht op de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.
 • Verwerking van de gegevens in een rapportage inclusief een plan van aanpak.
 • Het bespreken van de specifieke bevindingen en aanbevelingen. Aansluitend kan, voor zover noodzakelijk en verplicht, ondersteuning gegeven worden bij de wettelijke toetsing van de basis RI&E.

De bovenstaande activiteiten worden gecoördineerd door een projectleider.
Neem voor meer informatie over de RI&E contact met ons op via telefoonnummer: 0621674945 of via ons contactformulier!

Nieuws Trema RIE

Veiligheidstekeningen

Veiligheidstekeningen ondersteunen de veiligheidsplannen. Ieder bedrijf is verplicht om een situatietekening te hebben en een tekening met alle vluchtrichtingen, de alarmering, de spoedeisende hulpverleningsmaterialen en de technische voorzieningen.
TREMA: de puntjes op de i in veiligheid kan het tekenwerk voor uw bedrijf verzorgen. De activiteiten die hier betrekking op hebben zijn:

 •  Inventarisatie van het tekenwerk op de locatie;
 •  Uitvoering van de tekenwerkzaamheden;
 •  Controle van het tekenwerk op de locatie, presentatie aan de organisatie en het definitief maken van de tekeningen;
 •  Vaststelling van de plaats waar de vluchtwegplattegronden bevestigd worden (indien van toepassing);
 •  Definitief plotten van alle tekeningen;

Indien gewenst het inlijsten en ophangen van tekeningen.

Aansluitend kan TREMA: de puntjes op de i in veiligheid ondersteuning geven in het uitvoeren van aanvullende onderzoeken in combinatie met bijvoorbeeld brandveiligheid. Wilt u meer informatie over het laten opstellen van tekeningen? Neem dan contact op met ons via
telefoonnummer 06 21674945 of onze contactpagina.

 Trema Nieuws Veiligheidstekeningen

 Brandveiligheidsonderzoek

Ondersteuning en advisering over brandveiligheid zorgt samen met bedrijfshulpverlening voor een optimaal evenwicht van veiligheid binnen uw organisatie. TREMA: de puntjes op de i in veiligheid, kan u advies geven over de toepassing van brandtechnische voorzieningen. Daarnaast worden er specifieke oplossingen aangedragen.Het brandveiligheidsonderzoek betreft onder andere:

 • Beoordeling van onder andere de brandveiligheid (zoals brand- en rook compartimentering, vluchtroutes, installaties en overslag) en bedrijfshulpverlening;
 • Beknopte verslaglegging van de bevindingen inclusief Plan van Aanpak;
 • Ondersteuning in overleg met de gemeente / brandweer indien noodzakelijk en/of gewenst.

Aansluitend kan TREMA: de puntjes op de i in veiligheid ondersteuning geven in het uitvoeren van aanvullende onderzoeken. Neem voor meer informatie contact op met ons via onze contactpagina.

Trema Nieuws Brandveiligheid

NEN 4000

De norm NEN 4000 helpt een bedrijf met de vertaalslag van de RI&E naar de BHV organisatie. De norm is tot stand gekomen door samenwerking tussen opleiders, adviseurs, overheid en gebruikers. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de BHV organisatie worden als proces beschreven en in de norm geborgd.
De directie van een bedrijf is volgens de NEN 4000 verantwoordelijk voor het BHV beleid. Dit beleid bestaat onder andere uit het opleiden en nascholen van medewerkers en het uitvoeren van oefeningen. Op deze manier wordt de BHV organisatie versterkt en kan het bedrijf doeltreffende maatregelen nemen om incidenten zo goed mogelijk op te vangen.
De opleidingen van TREMA zijn conform de richtlijnen van de NEN 4000. Meer informatie kunt u vinden op de website van NEN.

Bel ons eens voor een vrijblijvende afspraak!

 Trema Nieuws Verbandtrommel

Ontruimingsoefening

Volgens de arbeidsomstandighedenwet bent u verplicht om een ontruimingsoefening te organiseren zo vaak als dat binnen uw organisatie nodig is. Tijdens deze oefening beoefent u de BHV op basis van het opgestelde plan.

Naast het voldoen aan de wettelijke verplichting is het van groot belang dat een ontruiming van een gebouw regelmatig geoefend wordt. De oefening vergroot namelijk de bekendheid met het gebouw, de vluchtwegen en de vluchtwegbewijzering bij uw medewerkers. Daarnaast zet de oefening aan tot evaluatie en eventueel herziening van uw BHV-organisatie.

Wilt u meer informatie over ontruimingsoefeningen of het ‘table top’ spel? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06 21674945 of maak gebruik van onze contactpagina.

Trema Nieuws ademkapje