Get Adobe Flash player

Nieuw


Training Omgaan met Ongewenst Gedrag!

De training is bedoeld voor zowel medewerk(st)ers die al eerder training hebben gevolgd op het gebied van "Omgaan met ongewenst gedrag / agressie" als voor medewerkers die nog niet zijn geschoold in deze vaardigheden. De groepsgrootte is maximaal twaalf personen.
 
Meer weten? Kijk hier voor de hele opzet

Logo NIBHV
Logo yellow & blue
Logo Stevens elektrotechniek
Nederlandse reanimatieraad
Medizon
Kern spectief
Log Oranje Kruis

Wat is BHV

Bedrijfshulpverlening (afgekort BHV) is een verzamelnaam voor de maatregelen die een werkgever moet treffen om de veiligheid van zijn werknemers en bezoekers te waarborgen. Dit zijn maatregelen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie.

Op basis van een Risico-inventarisatie en Evaluatie (afgekort RI&E) wordt vastgesteld welke maatregelen er getroffen moeten worden. Dit is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de bedrijfsprocessen, de locatie, de werkzaamheden en het aantal medewerkers.

Taken BHV’er

Bedrijfhulpverleners dienen over de juiste opleiding en uitrusting te beschikken. Daarnaast dienen zij zodanig georganiseerd te zijn dat zij de onder genoemde taken naar behoren kunnen vervullen:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en het bestrijden van brand.
  • Het beperken van ongevallen.
  • Het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval van nood.
  • Hoeveel BHV’ers?

De werkgever wijst een of meerdere werknemers aan als bedrijfshulpverlener (afgekort BHV’er). Als er in het bedrijf een gevaarlijke situatie ontstaat, zetten de Bedrijfshulpverleners zich in om het letsel en de schade zoveel mogelijk te beperken totdat de professionele hulpdiensten het overnemen.

Het aantal BHV’ers dat u moet opleiden hangt af van verschillende factoren zoals de grootte van het bedrijf, de samenstelling van uw personeelsbestand en de bedrijfsprocessen. U moet ervoor zorgen dat er altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn binnen uw bedrijf. Houdt u bij het bepalen van het aantal bedrijfshulpverleners dus rekening met ziekte, vakantie en ploegendiensten.

Trema: de puntjes op de i in veiligheid

Biedt u een totaalpakket op gebied van advies, uitvoer en inrichting van uw ARBO organisatie. Neem contact met ons op!