Get Adobe Flash player

Nieuw


Training Omgaan met Ongewenst Gedrag!

De training is bedoeld voor zowel medewerk(st)ers die al eerder training hebben gevolgd op het gebied van "Omgaan met ongewenst gedrag / agressie" als voor medewerkers die nog niet zijn geschoold in deze vaardigheden. De groepsgrootte is maximaal twaalf personen.
 
Meer weten? Kijk hier voor de hele opzet

Logo NIBHV
Logo yellow & blue
Logo Stevens elektrotechniek
Nederlandse reanimatieraad
Medizon
Kern spectief
Log Oranje Kruis

Opleidingen op maat

In de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat iedere organisatie bedrijfshulpverleners in dienst moet hebben. Deze bedrijfshulpverleners moeten in geval van noodsituaties handelend kunnen optreden. De verplichtingen en taken voortvloeiend uit de Arbo-wet, hebben betrekking op het verlenen van eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming, evacuatie en communicatie.

TREMA heeft onder meer de navolgende opleidingen in haar programma:

opleiding01 opleiding03 opleiding02 opleiding04